50,000 people have right to propose draft constitution to parliament
17 ม.ค. 63
ประชาชนอาจไม่ต้องรอให้สภาผู้แทนฯ ทำงานการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ฝ่ายเดียว เพราะสามารถริเริ่มเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยตนเอง โดยรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 256 (1) ให้สิทธิประชาชน 50,000 คน รวบรวมชื่อกันเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือ “ฉบับประชาชน” ต่อรัฐสภาได้
Laddawan
26 ม.ค. 63
งานเสวนา "สิทธิมนุษยชน-สิทธิสตรี ในรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ปัจจุบัน" เสนอแก้รัฐธรรมนูญให้ผู้หญิงมีโควต้าที่นั่งในการเมือง โดยเจตคติในสังคมที่มองผู้หญิงและความแตกต่างระหว่างเพศมีความสำคัญไม่แพ้กฎหมายและโครงสร้าง
Digital Government?
25 ม.ค. 63
กฎหมายใหม่ให้หน่วยงานรัฐมีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เต็มที่ ยกเลิกการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไปยื่นขออนุญาตและให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงส่งข้อมูลกันเอง การชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ก็ต้องให้จ่ายผ่านดิจิทัลได้
24 ม.ค. 63
กรณีเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ออกมายอมรับว่าไม่ได้อยู่ประชุมสภา แต่มีชื่อว่าลงคะแนนโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และยังมีคลิปจาก ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐเสียบบัตรลงคะแนนซ้ำเกินหนึ่งใบ ทำให้เกิดข้องสงสัยว่าผลของการกดโหวตแทนกันจะนำไปสู่อะไรบ้าง
FTA Watch Statement
21 ม.ค. 63
กลุ่มศึกษาช้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช์) แถลงกรณีรัฐบาลเตรียมรื้อฟื้นการค้าไทย-อียู หวั่นค่าใช้จ่ายด้านยาแพงขึ้น 81,356 ล้านบาท, เกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ไปเพาะปลูกต่อได้ ชี้รัฐธรรมนูญ 60 เรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศล้าหลังที่สุด
Pramote
21 ม.ค. 63
ชาวบ้านบ้านน้ำพุ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขอความเป็นธรรม ให้รังวัดพิสูจน์สิทธิในที่ดินกันใหม่ หลังป่าไม้เข้าตรวจยึดตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่แจ้งให้ชาวบ้านที่ทำกินอยู่เข้าแสดงหลักฐานการครอบครอง และนำไปสู่การตัดฟัน เผา พืชผลของชาวบ้านช่วงปลายปี 2562
19 ม.ค. 63
21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ แต่เชื่อว่า หลายคนที่ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดคงยังมีคำถาม ตั้งแต่ว่า ยุบพรรคในข้อหาอะไร ใช้อะไรเป็นหลักฐาน และศาลรัฐธรรมนูญเป็นใครมาจากไหน รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่า ยุบอนาคตใหม่แล้วไงต่อ ชวนมาสำรวจคำตอบกัน