Highlight >
People TN
27 ก.พ. 63
สถานการณ์ทางการเมืองต้นปี 2563 เกิดกระแสความไม่พอใจต่อการครองอำนาจแบบเผด็จการของรัฐบาล คสช.2 แผ่ขยายวงกว้างไปทั่ว ไอลอว์เสนอให้ผู้ที่กำลังทำกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยช่วยกันพิจารณาข้อเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดนี้ ในฐานะหนทางหนึ่งที่จะกลับสู่ประชาธิปไตย 
5 เม.ย. 63
จด•หมายเหตุ เป็นข้อเขียนของ "นคร เสรีรักษ์" นักวิชาการทางกฎหมายและผู้ก่อตั้งกลุ่ม Privacy Thailand ที่พยายามจดและบันทึกความเคลื่อนไหวทางสังคมในมุมสิทธิเสรีภาพและกฎหมาย โดยครั้งนี้ เขาเลือกหยิบประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวในสถานการณ์ที่สังคมต้องรับมือกับโรคระบาด
labor smile
3 เม.ย. 63
หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือค่าชดเชยให้ครบให้ถูกต้อง ช่องทางที่จะให้ลูกจ้างเรียกร้องสิทธิที่ได้รับเงินจากนายจ้างทำได้สองวิธี คือ ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานโดยตรง ซึ่งทั้งสองวิธีไม่ต้องใช้ทนายความ และไม่เสียค่าธรรมเนียม  
Labor TN
3 เม.ย. 63
สถานการณ์ไวรัส #โควิด-19 มาพร้อมกับปัญหาเศรษฐกิจ การปรับลดพนักงาน หรือ "ไล่ออก" ในมุมของลูกจ้างกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตอย่างมาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างกรณีที่ถูกไล่ออก ต้องได้รับค่าชดเชย อย่างน้อยเพื่อที่จะยังประคองชีวิตอยู่ได้ระหว่างการหางานใหม่
COVID-19 Government have power to control commodity price
2 เม.ย. 63
“โควิด-19” ระบาด ทำให้เกิดการกักตุนสินค้าอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จนสินค้าบางชนิดขาดตลาด ทั้งนี้ พ.ร.บ. ราคาสินค้าและบริการ ให้อำนาจ รมว.พาณิชย์ประกาศควบคุมสินค้าและบริการได้ โดยถ้ากักตุนสินค้าควบคุมเกินกำหนดมีโทษสูงสุดจำคุกถึง 7 ปี และปรับ 140,000 บาท
ส.ว. กับการเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
1 เม.ย. 63
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 สมาชิกวุฒิสภา ชุดแรก จำนวน 250 คน ทั้งหมดถูกเลือกและแต่งตั้งโดย คสช. และมีวาระในการดำรงตำแหน่งยาวนานถึงห้าปี มาดูกันว่า ตั้งแต่เปิดประชุม วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ส.ว. ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรใดบ้าง และเห็นชอบใครไปแล้วบ้าง     
prison
31 มี.ค. 63
การใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ#Covid19 ดูจะเป็นไปได้ยากในเรือนจำไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็ยอมรับว่าหากมีการแพร่ระบาดของโรคในเรือนจำก็จะบริหารจัดการได้ยาก