บทความ

  • ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ดูผิวเผินเหมือนจะเขียนไว้อย่างรัดกุมแล้วว่าให้ความครองบุคคลใดและครอบคลุมการกระทำลักษณะใดบ้าง แต่ในทางปฏิบัติก็มีหลายกรณีที่ศาลตีความขยายขอบเขตของกฎหมายนี้ออกไป
  • "ถ้าการเมืองดี ถ้าเสร็จจากเรื่องนี้แล้วยังได้ไปต่อ ผมคงเล่นการเมืองหรือเขียนหนังสือ ผมเองก็เหมือนคนอื่นๆ อยากทำงาน อยากใช้ชีวิต อยากมีความสุข แต่ด้วยเงื่อนไขและโครงสร้างสังคมแบบนี้ แค่การมีชีวิตที่ดีก็เป็นเรื่องที่เรายังต้องออกมาเรียกร้องทั้งๆที่ความจริงมันเป็นเรื่องที่เราควรจะได้รับมาตั้งแต่ต้น..."
  • "สิ่งที่อยู่ในแถลงการณ์ คือ สิ่งที่เราต้องนำมาพูดเพื่อยืนยันหลักการบางอย่าง และต่อให้ผมไม่พูดก็จะมีคนพูดอยู่ดี เพราะสังคมมันเปลี่ยนแปลงและมาถึงจุดที่จะต้องมีการพูดถึงเรื่องหลายๆ เรื่องที่เคยถูกห้ามพูดแล้ว"

ความเคลื่อนไหวคดี

ข้อมูลคดี