มาตรา 215

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เจ้าหน้าที่จะเลือกหยิบมาใช้เพื่อห้ามการชุมนุม หรือเพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับคนที่จัดการชุมนุมอยู่หลากหลายมาก ตัวอย่างเช่น1. คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ข้อ 12 กำหนดว่า...