ตุลาการผู้ทำหน้าที่รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ ควรมีที่มาอย่างไร

เสนอชื่อโดยศาลฎีกา,ศาลปกครองสูงสุด เห็นชอบโดยวุฒิสภา (ตามกฎหมายปัจจุบัน)
26% (12 votes)
คัดเลือกโดยส.ส., ส.ว., คณะรัฐมนตรี เพื่อให้เชื่อมโยงกับอำนาจประชาชน (ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์)
33% (15 votes)
จับสลากเลือกจากประชาชนทั่วไป คล้ายระบบลูกขุน
7% (3 votes)
สอบแข่งขัน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
7% (3 votes)
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
20% (9 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุในคอมเม้นต์)
9% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 46 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

เลือกตั้งโดยประชาชนทั่วไป แต่จำกัดให้เลือกเฉพาะผู้พิพากษาที่เกษียรอายุแล้วเท่านั้น