Articles

ชุดคดี “ทวงคืนผืนป่า” ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง ชาวบ้านถูกสั่งจำคุกแล้ว 14 คน ศาลอุทธรณ์พิพากษาออกมาทั้งสิ้น 16 คดี โดยวินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกันทุกคดีว่า จำเลยกระทำความผิดฐาน “บุกรุกป่า” เพราะไม่มีรายชื่อในบัญชีสำรวจตามมติ ครม. ปี 2541 และข้อยกเว้นสำหรับผู้ยากไร้และอยู่มาก่อน เอามาใช้ไม่ได้ แต่เห็นต่างเป็นสองแนวในประเด็นการคำนวนค่าเสียหายที่กรมป่าไม้เรียกร้องมา
ปี 2557 คสช.ออกคำสั่งคสช. ที่ 64/2557 ทวงคืนผืนป่าจากชาวบ้านทั่วประเทศ แต่หลังการยึดคืนที่ดินปรากฏว่า มีชาวบ้านยากไร้ ไม่มีที่ทำกินกลับเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ที่คสช.ทำการยึดคืนไปแล้วส่งผลให้ถูกกล่าวหาในคดีบุกรุกป่า กรณีล่าสุดคือ คดีทวงคืนผืนป่าที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ศาลอุทธรณ์ภาคสาม แผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้มีคำพิพากษาออกมาทั้งสิ้น 16 คดี โดยศาลมีคำพิพากษาพ้องกันว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรุกป่าจากการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินที่เซ็นคืนให้รัฐ แต่เห็นไม่ตรงกันในประเด็นค่าเสียหายที่กรมป่าไม้เรียกตามคำฟ้อง
9 กรกฎาคม 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562 ยกเลิกประกาศ คสช. 32 ฉบับ คำสั่ง คสช. 29 ฉบับ และ คำสั่งหัวหน้าคสช. 17 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 78 ฉบับ เป็นการยกเลิก 3 แบบ แบบแรก ยกเลิกโดยไม่มีเงื่อนไข แบบสอง ยกเลิกแบบมีเงื่อนไข เช่น มีคำสั่งเพิ่มเติม หรือยังไม่ให้มีผลทันที และแบบสาม ยกเลิกเฉพาะบางข้อ
Saithong People
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ดำเนินคดีกับชาวบ้าน 14 คน ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ในข้อหาบุกรุกป่า โดยกล่าวหาว่าชาวบ้านได้ทำการเกษตรในที่ดินที่อยู่ในพื้นที่อุทยาน ฝั่งของชาวบ้านมีข้อต่อสู้ว่าได้ทำกินในที่ดินพิพาทมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และไม่ได้ทำการบุกรุกพื้นที่อุทยาน พบกับสัมภาษณ์ของชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในช่วงก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะอ่านคำพิพากษา และตัดสินว่าชาวบ้านมีความผิด 
ปี 2557 เมื่อ คสช. ทำรัฐประหาร ประกาศนโยบาย "คืนความสุข" และออกคำสั่งจัดการผืนป่าสำคัญสองคำสั่ง คือ คำสั่งคสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ให้อำนาจทหารเข้ายึดคืนที่ดินจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อเติมเต็มความฝันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ แต่ระหว่างทางกลับกำหนดข้อยกเว้นให้เอกชนได้
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. อย่างน้อย 29 ฉบับ ประกาศ คสช. อย่างน้อย 28 ฉบับ และยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช. อย่างน้อย 4 ฉบับ มีเรื่องสำคัญ เช่น การย้ายคดีที่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารไปอยู่ในศาลยุติธรรม และยกเลิกคำส่ังที่ปิดกั้นและแทรกแซงสื่อ
Saithong
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เริ่มอ่านคำพิพากษาคดีไทรทอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มจากคดีของนิตยา ม่วงกลาง แกนนำต่อสู้สิทธิที่ดินในชุมชนดังกล่าว จนกระทั่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ครบหมดทุกคดี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยทุกคดีศาลอุทธรณ์ยังตัดสินให้ชาวบ้านมีความผิด และสั่งลงโทษจำคุก 13 คดี และรอลงอาญาเพียงหนึ่งคดี 
military hold country
หนึ่งในเครื่องมือสืบทอดอำนาจของทหารหลังยุค คสช. คือ การย้ายภารกิจ "ความมั่นคง" ไปไว้ในมือของ กอ.รมน. ซึ่งเคยมีคำสั่งหัวหน้า คสช. 51/2560 ขยายอำนาจให้ทหารเข้ามาดูแลงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้มีกำลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ รวมทั้งตั้งกรรมการระดับภาคและจังหวัดได้ด้วย
prolong power
Observing the 2017 Constitution and laws, written during the NCPO era, political mechanisms were formed in order to maintain NCPO power after the election. The legal concrete form of inheriting power is demonstrated in this political mechanisms.
ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะไม่สามารถเป็นข้าราชการไปพร้อมๆ กันได้ เพราะถือว่ามีลักษณะต้องต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ แต่ในบทเฉพาะกาลกำหนดให้ในช่วงวาระเริ่มแรก ข้าราชการทหาร สามารถดำรงตำแหน่ง ส.ว. ได้