Articles

Finland TN
วิกานดา ติโมเนน ครูสอนเด็กไทยในฟินแลนด์ เล่าประสบการณ์เมื่อเจอโควิด19 กฎหมายฉุกเฉินที่ออกมาใช้นั้นผ่านการพิจารณาของสภา ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ๋เป็นสมาชิกกองทุนประกันการว่างงาน ปัญหาเรื่องปากท้องจึงยังไม่หนักมาก การเรียนการสอนทางไกลเป็นไปด้วยดีโดยโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้หากนักเรียนไม่มี
96 Million Budget
ส.ว.ชี้แจงการใช้งบประมาณเดินทางดูงาน สำหรับในประเทศขอไว้ 29 ล้าน ใช้ไปห้าล้านกว่า สำหรับต่างประเทศขอไว้ 67 ล้าน ยังไม่ได้ใช้ งบค่าเดินทางส่วนใหญ่ที่ใช้ของคณะกรรมาธิการ ถ้าเดินทางใน กทม. ใช้หลัก 2,000-3,000 ถ้าไปจังหวัดไกลๆ บางกิจกรรมใช้กว่าแสนบาท กมธ.ท้องถิ่นใช้เยอะสุด ตามด้วย กมธ.สังคม 
Japan TN
นักศึกษาป.โท ในญี่ปุ่น ชวนตั้งประเด็นต่อ "ภาพลักษณ์" ที่คนไทยมองว่า ในวิกฤติโควิด19 ชาวญี่ปุ่นอาจไม่ได้มีวินัยที่เรียบร้อยนัก ซ้ำยังมีค่านิยม "หัวเก่า" ทำให้ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ รัฐบาลพยายามรักษาการใช้ชีวิตปกติ โดยการตรวจหาเชื้อน้อย ซึ่งต่อมาประชาชนมองว่า เป็นนโยบายที่ผิดพลาด
Denmark TN
นักวิจัยด้านระบาดวิทยา เล่าวิธีการรับมือโควิด19 ในเดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศยุโรปที่ขยับตัวเร็ว โดยไม่มีการเคอร์ฟิว เพราะการห้ามรวมตัวกันนั้น ได้เพิ่ม social distancing อยู่แล้ว ผู้เขียนชี้ว่า เดนมาร์กพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า รัฐประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการสามารถลดการติดเชื้อ และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ 
เปิดข้อบังคับประชุม ส.ว. ใครลงมติอย่างไร ไม่ต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์
จากการสำรวจข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 พบว่า ไม่มีการกำหนดให้เปิดเผยใบประมวลผลการลงคะแนนของ ส.ว. รายบุคคลบนเว็บไซต์ของรัฐสภา ซึ่งต่างจากข้อบังคังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ที่บังคับให้ต้องเปิดเผยใบประมวลผลการลงคะแนนของ ส.ส. รายบุคคลในทุกมติ ยกเว้นมติลับ ลงในเว็บไซต์ด้วย
UAE TN
อดีตลูกเรือสายการบินที่อยู่ในยูเออี เล่าบรรยากาศเมืองอาหรับซึ่งพลเมืองขับ Supercars ไปชอปปิ้ง แต่แรงงานอพยพชาวอินเดีย หรือปากีสถานอาจลำบากและเสี่ยงติดโรค บางบริษัทให้ลูกจ้าง Leave without pay รัฐบาลสั่งเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ใครจะออกจากบ้านต้องขออนุญาตล่วงหน้าทางออนไลน์ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด เลือก บรรจงศักดิ์ วงปราชญ์ ส่งให้ ส.ว. ลงมติเป็นตุล
4 มีนาคม 2563 ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด มีมติเลือก บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เพื่อส่งให้วุฒิสภาลงมติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนที่ ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ผู้ได้รับคัดเลือกจากศาลปกครองสูงสุดคนก่อน ที่วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและกองทัพที่เข้มแข็ง ทว่าเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การตอบสนองโดยภาครัฐในช่วงแรกกลับเป็นไปอย่างล่าช้าจนทำให้ไวรัสโคโรนาระบาดไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเริ่มตั้งหลักได้ก็มีการนำมาตรการที่เข้มงวดต่างๆมาใช้และบางเมืองก็มีมาตรการดูแลกลุ่มคนเปราะบางอย่างคนไร้บ้านซึ่งทางการไทยน่าจะได้ศึกษาและนำมาปรับใช้
Germany TN
ผู้เขียนเป็นประชาชนตาดำๆ คนหนึ่งที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทย ปัจจุบันรับใช้ประชาชนอยู่ที่เยอรมนี เขียนเล่าการจัดการโควิดที่ประชาชนเชื่อมั่น พร้อมร่วมมือกับรัฐบาล หลังใช้มาตรการฉุกเฉินและเคอร์ฟิว เยอรมนีก็กำลังทยอยให้ร้านค้ากลับมาเปิดได้ ปัจจัยสำคัญหนึ่ง คือ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังและทั่วถึง
Germany TN
คนไทยในเยอรมัน รีวิวมาตรการรับมือโควิด ในฐานะที่เยอรมันมีผู้ติดเชื้อมากแต่เสียชีวิตน้อย สามประเด็นหลักที่ชวนเรียนรู้ คือ  ประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหา, จิตวิทยาทางสังคม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการหาสมดุลระหว่างการใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อปกป้องสุขภาพ กับการรักษาสิทธิและเสรีภาพ