วิวัฒนาการของการเรียกตัว และการเยี่ยมเยียน ภายใต้กฎอัยการศึก

  ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัฐบาลทหารใช้กฎอัยการศึกเป็นเครื่องมือปกครองประชาชน นับตั้งแต่การรัฐประหาร จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีผู้ถูกเรียกไปรายงานตัวอย่างน้อย 690 คน...